DỊCH VỤ CÁC GIẤY TỜ

Hiện nay vì nhiều lý do khác nhau mà trong thời gian sinh hoạt và làm việc, nhiều cá nhân đã vô ý làm mất hoặc làm hỏng không thể sử dụng được các giấy tờ đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp lần dẫn đến những khó khăn, trở ngại khi làm các thủ tục hành chính nhằm phục vụ cho quyền và lợi ích cá nhân đã được Nhà nước và pháp luật thừa nhận và đảm bảo. Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm mới, trích lục trích lục các giấy tờ như:

  • Giấy Khai sinh
  • Lý lịch tư pháp
  • Hộ chiếu cá nhân
  • Sang tên ô tô, xe máy
  • Giấy đăng ký kết hôn
  • Giấy chứng tử, tư vấn chia thừa kế
  • Bản án, quyết định của Toà án
  • Đăng ký/xoá đăng ký thế chấp, sang tên nhà đất
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của khách hàng
Rate this page