Thời hạn yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu [2023] – Zluat.vn.

Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. Tuy nhiên nhiều người lại chưa thực sự hiểu rõ về vấn đề này. Hãy cùng Zluat tìm hiểu các thông tin về thời hạn yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu thông qua bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về vấn đề này nhé.

Thời Hạn Yêu Cầu Tuyên Bố Giao Dịch Vô Hiệu

thời hạn yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu là gì?

Trước hết chúng ta cần hiểu về giao dịch dân sự đó là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự theo Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định. Theo đó, Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể:

“Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.”

Ngoài ra pháp luật có quy định các điều kiện cụ thể được nêu tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 đó là các điều kiện để một giao dịch dân sự có hiệu lực. Theo đó nên chúng ta có thể hiểu là một giao dịch nếu có đầy đủ tất cả các điều kiện sau đây thì sẽ được coi là có hiệu lực:

+ Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

+ Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

+ Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Như vậy trong các trường hợp cụ thể khi pháp luật yêu cầu về hình thức của giao dịch dân sự thì các giao dịch phải đáp ứng đủ các điều kiện như chúng tôi đã nêu ở trên.  Ví dụ, theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014,  khi mua bán, tặng cho, thế chấp nhà ở… phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng thì ngoài điều kiện có hiệu lực nêu trên, các hợp đồng này còn phải được công chứng, chứng thực.

Kết luận: Từ những điều chúng tôi đã phân tích như ở trên thì có thể thấy rằng một giao dịch bị coi là vô hiệu nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu:

– Thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại điều 408 Bộ luật dân sự 2015

“Trường hợp ngay từ khi giao kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được thì hợp đồng này bị vô hiệu”.

Theo đó mà ta có thể thấy nguyên nhân dẫn đến hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện sẽ quyết định đến thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Tính chất của hợp đồng dân sự là một bộ phận của giao dịch dân sự, quy định về thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố vô hiệu hợp đồng được quy định tại phần giao dịch dân sự. Trường hợp không áp dụng thời hạn yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu cụ thể đó là:

+ Thứ nhất, các trường hợp giao dịch dân sự do các bên xác lập với nhau thực hiện một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác, hoặc trốn tránh nghĩa vụ mà đối tượng giao kết hợp đồng không có thực hoặc không thể thực

+ Thứ hai, các bên thực hiện xác lập giao dịch dân sự dẫn đến đối tượng hợp đồng không thể thực hiện là tự nhiên, các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát của các bên tham gia hợp đồng, …

– Pháp luật có quy định cụ thể về các trường hợp thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu thời gian là 02 năm cụ thể:

+ Hợp đồng do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập và không có khả năng thực hiện hợp đồng đã giao kết;

+ Giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch hoặc không thể thực hiện hợp đồng;

+ Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần nội dung của giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần giao kết còn lại của giao dịch.

Bên cạnh đó thì việc các định yếu tố có thể đẫn đến hợp đồng bị vô hiệu còn góp phần xác định đến trách nhiệm phúc lý của mỗi bên, việc bồi thường theo quy định của pháp luật… Cũng theo đó, trong phần cung cấp thông tin khách hàng không nêu rõ hoàn cảnh dẫn đến việc hợp đồng bị vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện, do đó việc trả lời chính xác thời hiệu là bao lâu. Thông thường, trường hợp việc dẫn đến vô hiệu là ngoài ý muốn của các chủ thể, thì sẽ không áp dụng thời hiệu, không yêu cầu bồi thường, các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Kết luận:  Theo như những nội dung đã phân tích ở trên có thể thấy việc dẫn đến vô hiệu do việc cung cấp thông tin sai lệch, giả tạo… thời hiệu yêu cầu vô hiệu sẽ áp dụng là hai năm, theo đó giao dịch dân sự vô hiệu trong các trường hợp khác nhau có thể dẫn đến nhiều hệ quả pháp lý về dân sự, thậm chí hình sự.

3. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu:

3.1. Về giá trị pháp lý của hợp đồng khi giao dịch dân sự vô hiệu:

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập (Căn cứ theo khoản 1 điều 131 bộ luật dân sự 2015)

Theo đó có thể thấy rằng pháp luật dân sự không công nhận và bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao dịch dân sự bị vô hiệu dựa trên các quy định của pháp luật có thể thấy điều đó rõ nhất, ngay cả khi các bên đã thực hiện xong giao dịch. Theo đó nên nếu giao dịch mới xác lập chưa thực hiện thì các bên không thực hiện, nếu các bên đang thực hiện thì không tiếp tục thực hiện giao dịch.

3.2. Về hoàn trả lại tài sản khi giao dịch dân sự vô hiệu:

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận (Khoản 1 Điều 131 Bộ luật dân sự 2015).

Như vậy trong các trường hợp không thể hoàn trả được cho bên kia được bằng hiện vật thì hoàn trả theo cách đó là trị giá thành tiền để hoàn trả theo quy định của pháp luật. Do giao dịch không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên mong muốn đạt được khi xác lập hợp đồng, các bên khôi phục lại tình trang ban đầu.

Ví dụ như anh An thực hiện giao dịch dân sự đó là bán cho anh Minh một căn nhà, các bên thỏa thuận giá trị của căn nhà là 3.000.000.000 đồng. Nhưng hai bên lập một hợp đồng trong đó chỉ ghi giá trị của ngôi nhà là 1.000.000.000 đồng để gian lận việc nộp phí trước bạ sang tên. Anh minh đã thực hiện xong mọi thủ tục để chuyển quyền sở hữu căn nhà sang cho. Như vậy, hợp đồng giữa anh an và anh minh ghi giá trị ngôi nhà là 1.000.000.000 đồng bị coi là hợp đồng giả tạo và bị vô hiệu, do đó theo quy định trên thì anh An phải trả lại khoản tiền 3.000.000.000 đồng cho  anh minh còn anh minh phải trả lại căn nhà đó cho anh an.

2.3. Về xử lý các khoản lợi thu được từ giao dịch vô hiệu:

Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó (Khoản 3 Điều 131 BLDS 2015).

Ví dụ:  Dựa vào ví dụ như chúng tôi đã nêu ra ở phần trên nếu anh minh sau khi mua  căn nhà đó từ anh an đã bán lại cho anh cường và thực hiện xong thủ tục chuyển quyền sở hữu mảnh đất sang cho Cường, Cường dựa vào việc anh minh đã đăng ký quyền sở hữu để xác lập hợp đồng mua bán với anh minh. Như đã phân tích, hợp đồng giữa anh an và anh minh ghi giá trị ngôi nhà là 2.000.000.000 đồng bị coi là hợp đồng giả tạo và bị vô hiệu.  Bên cạnh đó trong quá trình sở hữu mảnh đất anh Cường đã trồng cây rau màu để bán, theo quy định trên anh Cường không phải trả lại lợi tức từ việc trồng rau để bán trên.

2.4. Về bồi thường thiệt hại khi giao dịch dân sự vô hiệu:

Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường. (Khoản 4 Điều 131 BLDS 2015).Như vậy theo quy định nêu ra thì các chủ thể trong giao dịch bị vô hiệu chỉ phải bồi thường khi có hai điều kiện đó là bên có lỗi và lỗi đó gây ra thiệt hại trên thực tế.

Trên đây là một số thông tin về thời hạn yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu. Hy vọng với những thông tin Zluat đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Zluat, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. Zluat cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

 

✅ Dịch vụ thành lập công ty⭕ Zluat cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ Luật sư