Tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo trực tuyến 24h/24

Tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo: Luật Hoàng Anh chuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo, facebokk, điện thoại. GỌI NGAY 0906.719.947 để được LUẬT SƯ tư vấn MIỄN PHÍ hoặc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quan hệ pháp luật là gì?

Quan hệ pháp luật là các quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật khác nhau, những quan hệ xã hội này xác lập, phát triển, tồn tại hay chấm dứt dựa trên quy định của pháp luật, các bên tham gia vào quan hệ đó là những chủ thể có quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý phát sinh được pháp luật quy định và Nhà nước sẽ bảo đảm thực hiện.

Các yếu tố cầu thành quan hệ pháp luật gồm có: Chủ thể của quan hệ pháp luật; Khách thể của quan hệ pháp luật và Nội dung của quan hệ pháp luật.

– Chủ thể của quan hệ pháp luật: Chủ thể trong quan hệ pháp luật có thể là cá nhân, tổ chức phải có năng pháp luật, năng lực hành vi phù hợp phù hợp để tham gia vào các quan hệ đó và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ pháp lý theo quy định.

– Khách thể của quan hệ pháp luật: Khách thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích mà các chủ thể mong muốn đạt được đó là lợi ích về vật chất hoặc tinh thần, khi tham gia vào quan hệ pháp luật.

– Nội dung quan hệ pháp luật: Nội dung của quan hệ pháp luật là tổng thể quyền và nghĩa vụ pháp luật quy định của các chủ thể tham gia trong quan hệ đó.

Khi nào cần tư vấn pháp luật 

Khi một quan hệ xã hội hoặc một quan hệ pháp luật đột nhiên xảy ra, không phải ai cũng có thể tự mình tìm ra biện pháp để bảo vệ mình trước những rủi ro của cuộc sống, và cũng không phải ai cũng hiểu biết pháp luật để tranh đấu, đòi lại quyền lợi. Chính vì thế, dịch vụ tư vấn pháp luật được ra đời đáp ứng những nhu cầu cấp thiết đó!

Tư vấn pháp luật là gì?

Tư vấn pháp luật được hiểu là hoạt động được thực hiện bởi các luật sư. Đây là hoạt động mang tính trí tuệ, đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, cẩn thận để tháo gỡ những rắc rối, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho con người trong đời sống nhưng dựa trên các quy định của pháp luật.

Như vậy, thông qua hoạt động tư vấn pháp luật đã góp phần tuyên truyền và nâng cao ý thức pháp luật cho người dân. Đồng thời cũng qua hoạt động của mình, người luật sư sẽ phát hiện được những kẽ hở của pháp luật, từ đó có ý kiến đóng góp để sửa đổi và bổ sung kịp thời để hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Người cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật có trách nhiệm cung cấp cho người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình và trong mỗi sự việc có được những quyết định phù hợp và chính xác.

Chủ thể thực hiện việc tư vấn pháp luật

Theo Điều 2 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung 2012: Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức (gọi chung là khách hàng).

Chức năng xã hội của Luật sư bao gồm: Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Nội dung tư vấn pháp luật MIỄN PHÍ qua zalo

Thứ nhất, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự. Pháp luật dân sự điều chỉnh quan hệ nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. 

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Dịch vụ luật sư dân sự bao gồm các vấn đề về giải quyết về vụ án dân sự và việc dân sự, đó có thể là trong các lĩnh vực sau:

– Tư vấn về các giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự;

– Tư vấn về thừa kế;

– Tư vấn về sở hữu trí tuệ;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài;

– Tư vấn về các việc dân sự có liên quan đến Tòa án;

– Tư vấn giải quyết các tranh chấp dân sự;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tố tụng dân sự.

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự 

Thứ hai, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự. Dịch vụ luật sư hình sự được điều chỉnh bởi Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, cụ thể điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi tội phạm xảy ra. Nhà nước có quyền buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về việc thực hiện tội phạm thông qua các hoạt động tố tụng như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.- Tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Đương sự:

– Các vụ án về tranh chấp thương mại, kinh tế, dân sự, hành chính;

– Các vụ án về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người;

– Các vụ án về tội phạm xâm phạm quyền sở hữu;

– Các vụ án về tham ô, nhận hối lộ;

– Các vụ án về ma tuý;

– Cảnh báo các rủi ro, ranh giới giữa vi phạm pháp luật hành chính và vi phạm pháp luật hình sự.

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Đất đai được coi là một nguồn tài nguyên quý hiếm, là tư liệu sản xuất chính không thể thay thế của hầu hết các ngành nghề trong xã hội. Nhu cầu sử dụng đất đai ngày càng tăng cao, đi liền với nó là quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định tại Luật đất đai và các văn bản khác có liên quan. Dịch vụ luật sư đất đai gồm một số hoạt động cụ thể như sau:

– Tư vấn về soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất như: Tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

– Tư vấn về đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất;

– Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến nhà đất như xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện và tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐỪNG TIẾC một cuộc gọi, một tin nhắn cho LUẬT SƯ để được tư vấn pháp luật MIỄN PHÍ vấn đề của bạn.

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Gia đình là tế bào của xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Các quan hệ pháp luật về hôn nhân gia đình thường được qua tâm, tư vấn như:

– Tư vấn về quan hệ hộ tịch, quan hệ giữa cha mẹ và con cái

– Tư vấn quan hệ tài sản của vợ chồng thời kỳ trước, trong và sau hôn nhân

– Tư vấn nuôi con nuôi

– Tư vấn về thừa kế tài sản

– Tư về phòng chống bạo lực gia đình cũng như các vi phạm đối với chế độ hôn nhân

Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư

Doanh nghiệp, đầu tư được xem là một trong những lĩnh vực quan trọng trong tiến trình phát triển hiện nay và có thể được xem là một trong những động lực của nền kinh tế. Với nhu cầu của thực tế, hoạt động kinh doanh, đầu tư ngày càng được thực hiện nhiều và có thể hiểu rằng. Đi cùng với nhu cầu đó, các vấn đề pháp lý phát sinh xoay quanh việc thành lập, tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, dự án đầu tư ngày càng phổ biến.  

Các hoạt động tư vấn pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư có thể là:

 -Tư vấn về lựa chọn các hình thức thành lập doanh nghiệp, mô hình quản lý doanh nghiệp;

 

– Tư vấn cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp;

– Tư vấn về vai trò, thẩm quyền của thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hay với tư cách là thành viên góp vốn, cổ đông;

– Tư vấn hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ của doanh nghiệp:

– Tư vấn trong việc kiểm soát các giao dịch lớn và giao dịch dễ phát sinh tư lợi’

– Tư vấn nguyên tắc hoạt động và thủ tục thông qua các quyết định quản lý của doanh nghiệp;

– Tư vấn về sử dụng lao động trong doanh nghiệp.

– Tư vấn về quyền sở hữu công nghiệp.

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực khác theo yêu cầu

Khi khách hàng có mong muốn tư vấn về những lĩnh vực pháp luật không được chúng tôi đề cập ở trên và việc giải quyết những tình huống cụ thể, Hãy gọi ngay cho LUẬT SƯ để được tư vấn MIỄN PHÍ nhé.

Dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo 24h

Trong tiến trình phát triển của cuộc sống hiện đại, không phải chỉ khi có tranh chấp, các cá nhân, tổ chức trong xã hội mới cần đến các dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho mình. Duới sự tác động của nhiều yếu tố, để lường trước những sự kiện pháp lý rủi ro ở tương lại, việc thuê một Luật sư để giải quyết các vấn đề của mình là một nhu cầu ngày càng được đón nhận nhiều sự quan tâm. Một cá nhân, một tổ chức khi có nhiều hoạt động liên quan đến pháp luật, căn cứ vào nhu cầu cũng như khả năng của mình, họ thường lựa chọn LUẬT SƯ TƯ VẤN để có thể dễ dàng đại diện, thay mặt mình thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo ổn định tài sản và quyền của mình.

Hướng dẫn liên hệ để được tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo

– Liên hệ qua điện thoại: Bạn có thể gọi điện trực tiếp tới tổng đài tư vấn pháp luật qua zalo theo số điện thoại 0906.719.947 để được tư vấn trực tiếp nhanh chóng.

Trường hợp bạn không cần gấp tình huống đơn giản bạn có thể gửi câu hỏi qua zalo theo số điện thoại: 0906.719.947

– Liên hệ qua Email:  Email: lienhe.luatvn@gmail.com

Các luật sư của Zluat là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia giải quyết rất nhiều vụ việc lớn nhỏ, sẽ thay mặt bạn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, gia đình hay tổ chức của bạn trước cá nhân, tổ chức khác hoặc trước Tòa án. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn pháp luật MIỄN PHÍ!

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ