Phí Thay Đổi Vốn Điều Lệ Là Bao Nhiêu? [Chi Tiết 2023]

Lệ phí môn bài (Thuế môn bài) là thuế trực thu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm dựa trên vốn điều lệ, vốn đầu tư hoặc doanh thu năm. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về phí thay đổi vốn điều lệ (hay là lệ phí môn bài khi thay đổi vốn). Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Phí Thay Đổi Vốn Điều Lệ Là Bao Nhiêu [chi Tiết 2023]

Phí Thay Đổi Vốn Điều Lệ Là Bao Nhiêu? [Chi Tiết 2023]

1. Lệ phí môn bài là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có bất kỳ quy định cụ thể nào về khái niệm “lệ phí môn bài”.

Tuy nhiên, lệ phí môn bài (hay trước đây thường được gọi là thuế môn bài) là khoản thu nhà nước mà tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức hoặc dựa vào doanh thu của năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

2. Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài năm 2023

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

3. Trường hợp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài 2023 gồm:

 • Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp Lệ phí Môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

(Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP)

 • Ví dụ: Công ty bạn thành lập năm 2022 và đang hoạt động kinh doanh bình thường thì chậm nhất ngày 30/01/2023 công ty phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.
 • Công ty thành lập năm 2021 và đang hoạt động kinh doanh bình thường thì không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài vào đầu năm 2023 bởi nghĩa vụ nộp tờ khai đã được công ty thực hiện vào đầu năm 2022.
 • Công ty có thay đổi vốn điều lệ trong năm 2022 phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2023.

4. Mức thu lệ phí môn bài năm 2023 đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Mức thu lệ phí môn bài năm 2023 được xác định khác nhau giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

– Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp dựa vào vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh dựa vào doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5. Thủ tục khai và nộp lệ phí môn bài năm 2023

Việc khai lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công – Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Người nộp thuế thực hiện quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế được thực hiện như sau:

1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

6. Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài trực tuyến 2023

 • Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI

Đăng nhập vào thuedientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản khai thuế của doanh nghiệp, tổ chức được cấp khi mua chữ ký số. Trong đó: Tên đăng nhập = Mã số thuế – QL (Ví dụ: 0105999999-QL), pass đăng nhập thường ghi trên chữ ký số của doanh nghiệp.

1. Trường hợp khai lệ phí môn bài lần đầu

Sau khi đăng nhập thành công ⇒ “Khai thuế” ⇒ “Đăng ký tờ khai” ⇒ Bấm vào “Đăng ký thêm tờ khai”

⇒ Tiếp các bạn kéo chuột tìm đền Mục THUẾ MÔN BÀI ⇒ Tích chọn vào ô vuông “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) ⇒ Tiếp đo kéo xuống bấm “Tiếp tục” ⇒ Chấp nhận.

2. Trường hợp đã kê khai lệ phí môn bài thì không cần phải vào đăng ký tờ khai mà vào “Kê khai trực tuyến”

 • Bước 2: Nộp tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến

Thao tác trên trang thuedientu: Bấm vào mục “Khai thuế” ⇒ “Kê khai trực tuyến” ⇒ Lựa chọn Tờ khai “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)” ⇒ Kiểm tra Loại tờ khai có phải là Chính thức hay Bổ sung ⇒ Kiểm tra kỳ kê khai (có đúng năm doanh nghiệp mình thành lập không) ⇒ Tiếp tục.

⇒ Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn bấm “Hoàn thành kê khai” ⇒ “Ký và nộp tờ khai”

 • Bước 3: Nộp lệ phí môn bài trực tuyến

Doanh nghiệp lập giấy nộp tiền thuế điện tử trực tiếp trên trang thuedientu để nộp tiền lệ phí môn bài vào ngân sách nhà nước.

7. Mức thu lệ phí môn bài 2023

Năm 2023 mức thu lệ phí môn bài không thay đổi, danh sách mức thu lệ phí môn bài và tiểu mục nộp thuế môn bài như sau:

MỨC VỐN ĐIỀU LỆ/ĐẦU TƯ BẬC THUẾ MÔN BÀI  MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI TIỂU MỤC
Trên 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 3.000.000đ/năm 2862
Dưới 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 2.000.000đ/năm 2863
Đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, VPDD, địa điểm KD Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 1.000.000đ/năm 2864

 

Trên đây là thông tin về phí thay đổi vốn điều lệ – lệ phí môn bài khi thay đổi vốn điều lệ. Hy vọng nội dung bài viết sẽ hữu ích với bạn đọc trong thực tế. Nếu có bất kỳ thắc mắc pháp lý phát sinh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Zluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ