Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp, trung gian hòa giải trong các vụ việc dân sự

Ngày nay khi đời sống xã hội ngày càng phát triển thi các mâu thuẫn, xung đột về quyền, quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự như tranh chấp trong việc ký kết, thi hành và thanh toán các hợp đồng mua bán, đầu tư, chuyển giao công nghệ, vận chuyển, bảo hiểm… hoặc trong việc thực hiện các quyền về nhân thân có gắn liền với quan hệ tài sản như quyền tác giả, phát minh, sáng chế, trong ly hôn, thừa kế ngày càng tăng. Tuy nhiên, có tranh chấp thì sẽ có biện pháp để giải quyết và việc lựa chọn các phương pháp, cách thức giải quyết nào phù hợp sẽ tùy thuộc vào các chủ thể có tranh chấp. Và hòa giải có thể được xem là thủ tục tiền tố tụng trong một vài trường hợp và là cách thức giải quyết vấn đề đơn giản, tranh xung đột gay gắt giữa hai bên. Trong đó, người giữ vị trí trung gian hòa giải sẽ đảm đương công việt này. Từ những tranh chấp thực tế, yêu cầu về việc chọn lựa một biện pháp hạn chế mâu thuẫn nhất có thể, Zluat thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết tranh chấp, trung gian hòa giải trong các vụ việc dân sự với những nội dung chính sau đây.

Vụ việc dân sự là gì?

Vụ việc dân sự là các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được Tòa án thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục theo pháp luật tố tụng dân sự quy định trên cơ sở có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Vụ việc dân sự bao gồm: vụ án dân sự và việc dân sự.

Trường hợp là vụ án dân sự khi: Có tranh chấp giữa các bên; có hành vi khởi kiện ra Tòa án; Tòa án phải thụ lý tranh chấp đó; các bên không có tranh chấp với nhau; có đơn yêu cầu; Tòa án phải thụ lý đơn yêu cầu đó.

Việc dân sự là việc cá nhân, cơ quan tổ chức không có tranh chấp nhưng có yêu cầu tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý nào đó.

Hòa giải là gì?

Hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp với sự giúp đỡ của một bên thứ ba trung lập, các bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận giải quyết các tranh chấp phù hợp với quy định của pháp luật, truyền thống đạo đức xã hội.

Các đặc điểm của trung gian hòa giải

Các đặc điểm của trung gian hòa giải bao gồm:

– Hòa giải là một biện pháp giải quyết tranh chấp.

– Chủ thể trung tâm của hòa giải là bên trung gian giúp cho các bên tranh chấp thỏa thuận với nhau về giải quyết tranh chấp.

+ Người trung gian có thể là cá nhân, tổ chức luật sư, tư vấn, hoặc các tổ chức khác do các bên thỏa thuận lựa chọn.

+ Người thứ ba được các bên lựa chọn làm trung gian hoà giải có vai trò quan trọng và giữ vị trí trung tâm mặc dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các bên tranh chấp. Tuy nhiên, bên thứ ba làm trung gian hoà giải không có quyền quyết định hay áp đặt bất cứ vấn đề gì nhằm ràng buộc các bên tranh chấp. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các bên tranh chấp khi họ thống nhất được ý chí với nhau về giải quyết vụ tranh chấp trên cơ sở hướng dẫn, trợ giúp của người thứ ba làm trung gian hoà giải

– Các bên tranh chấp quyết định về điều chỉnh, thỏa thuận về giải quyết các tranh chấp. Các thỏa thuận, cam kết từ kết quả của quá trình hòa giải không có giá trị bắt buộc cưỡng chế thi hành mà phụ thuộc vào thiện chí, sự tự nguyện của các bên. Đây là điểm giống hình thức giải quyết tranh chấp bằng thương lượng vì xét về bản chất việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng hoà giải thực chất vẫn được thực hiện bởi cơ chế tự giải quyết và hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện của các bên tranh chấp. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt hoà giải với sự tham gia của bên thứ ba được các bên lựa chọn (hoà giải ngoài tố tụng ) và hoà giải được tiến hành tại toà án hay trọng tài (hoà giải trong tố tụng).

Các hình thức hòa giải hiện nay

Hòa giải trong tố tụng dân sự của Tòa án

– Đây là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thương mại, lao động, trừ những trường hợp pháp luật quy định không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

– Các đương sự thống nhất thỏa thuận với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó, thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Hòa giải trong tố tụng trọng tài

– Các bên tranh chấp có thể thương lượng, tự hòa giải hoặc đề nghị trọng tài giúp các bên hòa giải. Trọng tài cũng có thể chủ động tự mình tiến hành hòa giải các bên.

– Khi hòa giải giải quyết được tranh chấp thì có thể yêu cầu trọng tài viên xác nhận sự thỏa thuận đó bằng văn bản, lập biên bản hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận của các bên. Văn bản này có giá trị như quyết định trọng tài – có hiệu lực thi hành, không bị kháng cáo.

Hòa giải tranh chấp lao động

Hòa giải tranh chấp lao động được thực hiện bởi Hội đồng trọng tài lao động hoặc hòa giải viên lao động của cơ quan lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (hòa giải viên lao động) tiến hành:

– Được áp dụng khi có tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể và trong quá trình học nghề giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Hòa giải tại cơ sở

– Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật.

Ưu điểm và nhược điểm của trung gian hòa giải

Ưu điểm của trung gian hòa giải

– Được tiến hành một cách nhanh gọn, tiết kiệm được thời gian của các bên;

– Có chi phí thấp và tiết kiệm được khoản tiền của cả hai;

– Hai bên có tranh chấp có quyền tự định đoạt, lựa chọn bất kỳ người nào làm trung gian hòa giải cũng như địa điểm tiến hành hòa giải;

– Hai bên có khả năng giữ gìn và phát triển các mối quan hệ kinh doanh vì lợi ích của cả hai bên nên nhìn chung ít gây hại đến quan hệ hợp tác vốn có của các bên

– Có thể đảm bảo được bí mật kinh doanh và vấn đề tranh chấp

Nhược điểm của trung gian hòa giải

– Việc hòa giải có được tiến hành phụ thuộc vào sự nhất trí của các bên, bên trung gian hòa giải không có quyền đưa ra một quyết định ràng buộc hay áp đặt bất cứ vấn đề gì đối với các bên tranh chấp.

– Thỏa thuận hòa giải không có tính bắt buộc thi hành cho nên không đảm bảo được tính thực hiện nghĩa vụ.

Quy trình giải quyết tranh chấp, trung gian hòa giải trong các vụ việc dân sự của Zluat

– Tiến hành tìm hiểu nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên và lợi ích cốt lõi mà hai bên hướng tới;

– Gặp gỡ trao đổi riêng với từng bên và vạch hướng đi giải quyết ban đầu;

– Tìm hiểu các quy định pháp luật vận dụng trong quá trình hòa giải và khả năng đáp ứng lợi ích của mỗi bên;

– Tiến hành hòa giải để đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên;

– Soạn biên bản hòa giải thành và thực hiện yêu cầu Tòa án công nhận quyết định hòa giải.

Một số câu hỏi liên quan đến giải quyết tranh chấp, trung gian hòa giải các vụ việc dân sự

Thỏa thuận hòa giải giữa các bên thông qua trung gian hòa giải có tính bắt buộc thi hành không?

Không. Thỏa thuận hòa giải được xác lập dựa trên sự tự do ý chí của các bên, không có tính bắt buộc thi hành.

Trung gian hòa giải có đảm bảo giữ bí mật thông tin cho các bên không?

Theo đó, khi thỏa thuận chọn bên trung gian hòa giải, các bên có thể yêu cầu bên trung gian hòa giải phải giữ bí mật về tranh chấp, thông tin của các bên. Đây sẽ trở thành nghĩa vụ của bên trung gian hòa giải và họ phải tuân thủ đầy đủ.

Các bên có quyền tự do lựa chọn trung gian hòa giải không?

Pháp luật dân sự đề cao sự tự thỏa thuận, tự do ý chí của các bên. Bởi vậy các bên hoàn toàn có thể tự do lựa chọn bên thứ 3 làm trung gian hòa giải. Người trung gian có thể là cá nhân, tổ chức luật sư, tư vấn, hoặc các tổ chức khác do các bên thỏa thuận lựa chọn. Tuy nhiên, người trung gian phải có vị trí độc lập với các bên và hoàn toàn không có lợi ích liên quan đến tranh chấp. Người trung gian không đại diện cho quyền lợi của bất cứ bên nào và không có quyền đưa ra phán quyết

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp, trung gian hòa giải của Zluat

Bạn đang gặp những tranh chấp dân sự nhưng không có thời gian để tự mình hòa giải, không thể đưa ra hướng giải quyết tranh chấp phù hợp, không am hiểu các quy định của pháp luật để bảo vệ một cách tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hãy liên hệ với Zluat để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách HIỆU QUẢ và TIẾT KIỆM CHI PHÍ NHẤT.

Các luật sư của Zluat là những luật sư chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề, đã từng tham gia tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đảm bảo sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất và đạt hiệu quả cao nhất.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ