Quy định tách thửa đất nông nghiệp tại Tiền Giang

Phân lô/tách thửa là hình thức chia ra thành nhiều lô đất có diện tích nhỏ khác nhau từ một lô đất có diện tích lớn, tùy thuộc vào mục đích của người làm thủ tục tách thửa sẽ tách thửa theo diện tích khác nhau nhưng phải đáp ứng được quy định về tách thửa của pháp luật. Tuy nhiên nhiều người lại chưa thực sự quan tâm về vấn đề này. Hãy cùng Zluat tìm hiểu các thông tin về quy định tách thửa đất nông nghiệp tại tiền giang thông qua bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về vấn đề này nhé.

Quy định Tách Thửa đất Nông Nghiệp Tại Tiền Giang

quy định tách thửa đất nông nghiệp tại tiền giang

1. Phân lô tách thửa là gì?

Phân lô tách thửa được định nghĩa là hình thức chia lô đất thành nhiều lô đất có diện tích nhỏ khác nhau từ một lô đất có diện tích lớn. Diện tích tách thửa của các lô đất sẽ khác nhau tùy vào mục đích của người làm thủ tục phân lô tách thửa nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về phân lô tách thửa của pháp luật. Một lưu ý không thể bỏ qua là  phân lô tách thửa đất khác với phân lô tách nền dự án.

2. Điều kiện để tách thửa 

Để có thể tiến hành phân lô tách thửa, chủ đầu tư cần phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Mảnh đất muốn tiến hành phân lô tách thửa phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp do cơ quan có thẩm quyền. Trừ một số trường hợp khác đã được quy định rõ tại khoản 1, điều 168 và khoản 3 điều 186 của luật đất đai.
 • Mảnh đất muốn tiến hành phân lô tách thửa phải có diện tích tối thiểu thì mới tách thửa được. Cụ thể, diện tích tối thiểu được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, mỗi địa phương sẽ có quy định về diện tích tối thiểu để phân lô tách thửa khác nhau.
 • Đất vẫn đang trong quá trình có thể sử dụng
 • Đất không có tranh chấp
 • Đất muốn phân lô tách thửa không bị thế chấp hoặc bị kê biên đảm bảo thi hành án.
 • Các thành viên có chung quyền sử dụng mảnh đất phải đồng thuận cho tiến hành phân lô tách thửa

3. Hồ sơ và thủ tục phân lô tách thửa 2022

Hồ sơ xin phân lô tách thửa cần những gì?

Được quy định rõ ràng trong thông tư 24/2014/TT của bộ tài nguyên và môi trường, hồ sơ xin phân lô tách thửa bao gồm:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK
 • Bản gốc giấy chứng nhận về mảnh đất cần phân lô tách thửa.

Thủ tục phân lô tách thửa như thế nào?

Trình tự và thủ tục phân lô tách thửa bao gồm 3 bước:

Bước 1: Cần làm hồ sơ xin phân lô tách thửa theo mẫu tại điều 9, thông tư 24 như trên, sau đó nộp tại cơ quan có thẩm quyền như: phòng đăng ký đất đai cấp quận hoặc huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Khi văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ xin phân lô tách thửa của người dân sẽ tiến hành các công việc:

 • Đo đạc địa chính mảnh đất xin phân lô tách thửa 
 • Lập hồ sơ xin chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền, sau đó trình lên cơ quan có thẩm quyền về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cập nhật những thay đổi và hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 3:  Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai mới được phân lô tách thửa từ văn phòng đăng ký đất đai hoặc ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nhận hồ sơ từ ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Điều kiện thực hiện thủ tục tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trong những năm gần đây, việc chấp hành đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật về đất đai của cơ quan quản lý nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng được cải thiện, các công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đầy đủ , công tác kiểm tra , giám sát thực hiện quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất ngày càng được tăng cường . Trong đó nổi bật là sự đổi mới mạnh mẽ và tích cực trong việc ban hành những văn bản quy định rõ về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực  đất đai, quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đổi với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều kiện tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì tuỳ theo vị trí của thửa đất ở người có nhu cầu tách thửa và thửa đất cần tách phải đảm bảo đạt được những điều kiện sau theo quy định tại khoản 1 điều 3 quyết định số 08/2020/QĐ-UBND được sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều quyết định số 28/2021/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang.:

 • Về diện tích đất tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho phải đạt diện tích tối thiểu là 40m2/ thửa sau khi tách thửa.
 • Đối với thửa đất ở tại vị trí có mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị ; các thị trấn thuộc huyện , các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho và các thửa đất tại mặt tiền đường cao tốc, đường dẫn cao tốc, tuyến tránh quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải đạt 50 m2.
 • Ngoài 2 vị trí nêu trên, các thửa đất ở những vị trí còn lại của các xã thuộc huyện khi thực hiện tách thửa phải đảm bảo diện tích sau khi tách thửa phải đặt 100m2 /1 thửa đất.

Đặc biệt, trong trường hợp mà thửa đất giáp đường giao thông bao gồm cả thửa đất mặt tiền đường có kênh công cộng phía trước song song với đường thì ngoài diện tích tối thiểu theo quy định tại 3 vị trí nêu trên thì thửa đất ở mới hình thành và thửa đất còn lại phải có chiểu ngang mặt tiền từ 04m trở lên. Riêng với trường hợp thửa đất ở có vị trí mặt tiền đường cao tốc (bên không có đường gom dân sinh) thì sẽ không áp dụng kích thước chiều ngang mặt tiền từ 04 m trở lên

Điều kiện tách thửa đổi với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện nay

Để thực hiện việc tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, thì tuỳ theo vị trí thửa đất việc tách thửa đất nông nghiệp cần phải đảm bảo diện tích tối thiểu và kích thước như sau theo quy định tại khoản 2 điều 3 quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Tỉnh Tiền Giang và được sử đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 1 quyết định 28/2021/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang.

Trong đó:

 • Đối với thửa đất nông nghiệp ở vị trí số 1 tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho thuộc khu vực quy hoạch có đất phi nông nghiệp  thì diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa phải đảm bảo lớn hơn hoặc bằng 100m2;
 • Đối với thửa đất nông nghiệp ở vị trí số 1 tại các phường thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích tách thửa tối thiểu sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng 300m2;
 • Đối với thửa đất tại mặt tiền đường quốc lộ , tỉnh lộ , huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành thị hoặc tại mặt mặt tiền đường cao tốc, đường dẫn cao tốc, tuyến tránh quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh hoặc tại các thị trấn thuộc huyện, các xã thuộc thị xã và thành phố Mỹ Tho trừ vị trí 1 mà thuộc khu vực có quy hoạch có đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng 150m2 ;
 • Đối với thửa đất tại mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ , huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành thị hoặc tại mặt tiền đường cao tốc , đường dẫn cao tốc , tuyến tránh quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh hoặc tại các thị trấn thuộc huyện cã xã thuộc thị xã và thành phố Mỹ Tho trừ vị trí 1 mà thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải được ít nhất là 400m2.

Ngoài các vị trí nêu trên, nếu thửa đất nông nghiệp khi tách thửa thuộc khu vực có quy hoạch đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa phải đạt 300m2 còn thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp thì phải đạt tối thiểu 500m2 mới được phép tách thửa.

Việc xác định thửa đất thuộc khu vực quy hoạch có đất phi nông nghiệp , thửa đất thuộc khu vực chỉ quy hoạch đất nông nghiệp dựa trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Còn đối với thửa đất giáp đường giao thông kể cả thửa đất mặt tiền đường có kênh công cộng phía trước song song với đường thì ngoài diện tích đất tối thiểu theo quy định tại 3 vị trí nêu trên thì thửa đất nông nghiệp mới được hình thành và thửa đất nông nghiệp có vị trí mặt tiền đường cao tốc ( bên không có đường gom dân sinh ) thì không áp dụng chiều ngang mặt tiền từ 04m trở lên.

Trên đây là một số thông tin về quy định tách thửa đất nông nghiệp tại tiền giang. Hy vọng với những thông tin Zluat đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Zluat, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. Zluat cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ