Ý Nghĩa Của Việc Thay Đổi Vốn Điều Lệ Như Thế Nào?

Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn biến thiên, do đó việc mở rộng hoặc thu nhỏ hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường xuyên và phổ biến. Để thực hiện điều đó các doanh nghiệp sẽ thực hiện thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ để phù hợp với nhu cầu kinh doanh. Đặc biệt hoạt động tăng vốn điều lệ hiện nay đang là vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm. Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định chặt chẽ hơn những vấn đề liên quan đến vốn điều lệ cũng như thủ tục, quy trình tăng vốn điều lệ trong doanh nghiệp. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ làm rõ ý nghĩa của việc thay đổi vốn điều lệ. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Ý Nghĩa Của Việc Thay Đổi Vốn Điều Lệ Như Thế Nào

Ý Nghĩa Của Việc Thay Đổi Vốn Điều Lệ Như Thế Nào?

1. Vốn điều lệ là gì?

Theo quy định tại Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

2. Ý nghĩa của vốn điều lệ trong công ty

Thứ nhất, vốn điều lệ doanh nghiệp rất quan trọng, quyết định đến quy mô doanh nghiệp, khả năng hoạt động kinh doanh, từ đó tạo niềm tin, uy tín đối với đối tác.

Thứ hai, vốn điều lệ là cơ sở để phân chia lợi nhuận đối với các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp:

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, công ty sẽ phân chia lợi nhuận cho các thành viên trong công ty căn cứ theo tỷ lệ góp vốn, ai góp nhiều hơn thì sẽ hưởng lợi nhuận nhiều hơn và ngược lại ai góp vốn ít thì hưởng tương ứng với phần vốn góp đó.

Thứ ba, là cơ sở để các thành viên có quyền biểu quyết cũng như thông qua hay bác bỏ các quyết nghị trong công ty:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hay công ty cổ phần, luôn cần sự biểu quyết để thông qua các quyết nghị liên quan ví dụ như Quyết định phương hướng phát triển của công ty; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính hàng năm của công ty;… Các vấn đề này phải thông qua Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông, những quyết nghị trên sẽ được thông qua nếu như có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên (Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên); thông qua cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Thứ tư, vốn điều lệ là căn cứ để xác định doanh nghiệp có đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh trong một số loại hình ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Thứ năm, là cơ sở xác định trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên trong công ty với đối tác, khách hàng cũng như đối với các doanh nghiệp khác tương đương.

3. Tăng vốn điều lệ có lợi ích gì?

Việc tăng vốn điều lệ luôn là hoạt động cần thiết và nên có trong bất kì mô hình hoạt động kinh doanh nào. Hoạt động này sẽ mang lại cho doanh nghiệp lợi ích nhất định khi hoạt động, cụ thể như sau:

– Tăng vốn điều lệ sẽ dẫn theo việc mở rộng quy mô hoạt động, phát triển ngành nghề kinh doanh của công ty;

– Tăng hạn mức vay của ngân hàng. Việc tăng vốn điều lệ tỷ lệ thuận với việc công ty sẽ tiếp được được nhiều khoản vay cũng như hạn mức vay sẽ được nâng cao lên so với những doanh nghiệp có vốn điều lệ thấp;

– Tăng sự uy tín, niềm tin với đối tác từ những doanh nghiệp khác. Ở một khía cạnh nào đó, vốn điều lệ là tiền đề tạo sự tin tưởng nhất định từ những đối tác làm ăn. Điều đó minh chứng cho khả năng hoạt động kinh doanh cũng như khả năng chịu trách nhiệm bằng vật chất trong các hoạt động giao dịch đối với đối tác;

– Ngoài việc tăng niềm tin với đối tác thì doanh nghiệp cũng lấy được sự tin tưởng từ phía người tiêu dùng của doanh nghiệp, khả năng tiếp cận đến tệp khách hàng là người tiêu dùng sẽ lớn hơn. Từ đó, tạo nên thương hiệu, danh tiếng cho doanh nghiệp;

– Cuối cùng, việc tăng vốn điều lệ sẽ làm tăng thêm số lượng thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp. Điều này sẽ làm cho công ty có thêm thành viên cùng hoạt động, kiểm soát mọi vấn đề kinh doanh, từ đó hạn chế được sự lạm dụng quyền và thâu tóm quyền lợi trong doanh nghiệp của một số thành viên, cổ đông khác trong doanh nghiệp.

4. Những lưu ý sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Khi thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp cần lưu ý một số điều sau:

  • Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp cần thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp đã thay đổi lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong thời hạn 30 ngày tính kể từ ngày thay đổi.
  • Đối với trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp nên hoàn thành tăng vốn điều lệ rồi mới thực hiện thủ tục tăng để đảm bảo về số lượng vốn tăng tránh trường hợp sau khi đăng ký tăng xong mà góp không đủ trên thực tế.
  • Đối với công ty TNHH một thành viên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý công ty theo một trong hai loại hình:
  • Đối với công ty Cổ phần, những lưu ý được quy định cụ thể tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020
  • Trường hợp là Công ty TNHH hai thành viên trở lên; công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày tính kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

Không phải trong mọi trường hợp công ty đều được thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Căn cứ khoản 1 Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong một số trường hợp sau:

Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;

d) Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, chủ sở hữu và cổ đông của công ty, chịu trách nhiệm đối với phần vốn của mình sau khi đăng ký thay đổi trong doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung giải thích của chúng tôi về ý nghĩa của việc thay đổi vốn điều lệ. Nếu có bất kỳ thắc mắc pháp lý liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Zluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ