THÔNG TIN CƠ BẢN

Lâm Hoàng Quân Avatar

LÂM HOÀNG QUÂN

Giới tính: Nam

Địa chỉ: 43 Trần Bình Trọng, Phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin công tác

Thẻ Luật sư: LS.123

Công ty Luật: Công ty Luật TNHH Artemis

Đoàn Luật sư: Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp: Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực tư vấn

DÂN SỰ, DỊCH VỤ, DOANH NGHIỆP, ĐẤT ĐAI, GIẤY PHÉP CON, HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ, HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH, LAO ĐỘNG, SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Địa điểm tư vấn

DÂN SỰ, DỊCH VỤ, DOANH NGHIỆP, ĐẤT ĐAI, GIẤY PHÉP CON, HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ, HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH, LAO ĐỘNG, SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Học vấn

- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ tư pháp - Học viện Tư pháp - Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm luật sư

- 07 năm kinh nghiệm tư vấn cho các tổ chức tín dụng về việc xử lý nợ xấu, khởi kiện, xử lý - bán đấu giá tài sản bảo đảm;
- 06 năm kinh nghiệm tư vấn và giải quyết các vụ việc Hôn nhân và Gia đình, Thừa kế, Tranh chấp dân sự, Lao động, Hành Chính, Đất Đai, Hình sự, Sở hữu trí tuệ, Doanh nghiệp,...


All in one
Liên hệ Luật sư