Cách Lập Tờ Khai Môn Bài Khi Thay Đổi Vốn Điều Lệ [Chi Tiết 2023]

Hiện nay, không ít các doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ. Vậy một vấn đề đặt ra: việc thay đổi vốn điều lệ có phải nộp lại tờ khai thuế môn bài không? Thời hạn nộp lại tờ khai là khi nào? Để giải đáp thắc mắc trên, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc về cách lập tờ khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Cách Lập Tờ Khai Môn Bài Khi Thay Đổi Vốn Điều Lệ [chi Tiết 2023]

Cách Lập Tờ Khai Môn Bài Khi Thay Đổi Vốn Điều Lệ [Chi Tiết 2023]

1. Hướng dẫn điền tờ khai thuế môn bài năm 2023

Người nộp thuế môn bài sử dụng mẫu 01/LPMB ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC. Theo đo, cách lập tờ khai lệ phí môn bài được quy định như sau:

  • Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.
  • Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.
  • Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp tờ khai, sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.
  • Chỉ tiêu [04], chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của người nộp thuế.
  • Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).
  • Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn khi người nộp thuế đã kê khai lệ phí môn bài, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

2. Tiểu mục thuế môn bài năm 2023

Mã tiểu mục nhằm khai giấy nộp tiền khi nộp thuế môn bài được quy định tại Thông tư 324/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

Tiểu mục 2862 Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 Là mức nộp lệ phí cao nhất
2863 Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 Là mức nộp lệ phí cao thứ hai.
2864 Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 Là mức nộp lệ phí thấp nhất.

 

3. Mã chương thuế môn bài năm 2023

Mã chương là mã ký hiệu của doanh nghiệp theo loại hình và cấp quản lý doanh nghiệp. Theo Phụ lục I Thông tư 324/2016/TT-BTC, các loại hình doanh nghiệp phổ biến có mã chương bao gồm:

Mã chương Tên Cấp quản lý
555 Doanh nghiệp tư nhân Tỉnh
556 Hợp tác xã Tỉnh
557 Hộ gia đình, cá nhân Tỉnh
558 Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ Tỉnh
559 Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống Tỉnh
755 Doanh nghiệp tư nhân Huyện
756 Hợp tác xã Huyện
757 Hộ gia đình, cá nhân Huyện
758 Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ Huyện
759 Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống Huyện

 

4. Trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2023

Điều 3, Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 1, Nghị định 22/2020/NĐ-CP về các trường hợp miễn lệ phí môn bài quy định như sau:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 100 triệu đồng.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo quy định của Bộ Tài chính.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

– Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí.

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định về hợp tác xã nông nghiệp.

– Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

– Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

  • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp mới).
  • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài 3 năm từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

5. Một số lỗi hay gặp khi lập tờ khai lệ phí môn bài và nộp thuế môn bài hằng năm

– Khi thay đổi vốn điều lệ dẫn đến tăng thuế môn bài phải nộp, KT nộp tờ khai chính thức cho năm thay đổi. => Phải nộp tờ khai bổ sung cho năm liền kề năm thay đổi vốn điều lệ.

– Nộp tờ khai lệ phí môn bài do địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính cho cơ quan quản lý thuế tại trụ sở chính. => Nộp tại cơ quan quản lý thuế tại địa bàn nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

– Nộp thuế môn bài sai cơ quan quản lý thu dẫn đến cơ quan thuế không ghi nhận khoản nộp này. => Kiểm tra lại giấy nộp tiền, nếu nộp sai cần làm thư đề nghị tra soát chuyển về đúng cơ quan quản lý thu.

Trên đây là quy định về việc điền tờ khai lệ phí môn bài năm 2023 và các vấn đề liên quan. Hy vọng nội dung này đã giúp các bạn nắm bắt được những thông tin hữu ích về lệ phí môn bài, phục vụ cho công việc của các bạn.

Trên đây là nội dung hướng dẫn quý bạn đọc về cách lập tờ khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ. Hy vọng bài viết mang lại kiến thức bổ ích đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc pháp lý phát sinh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Zluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ