Gia hạn giấy phép lao động có giải trình nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài không?

Với sự phát triển của kinh tế-xã hội; những năm gần đây làn sóng lao động nước ngoài dịch chuyển đến Việt Nam ngày càng có xu hướng phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, để được đến làm việc tại Việt Nam người lao động nước ngoài cần phải đáp ứng khá nhiều các điều kiện. Vậy Gia hạn giấy phép lao động có giải trình nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài không? Hãy cùng Zluat tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Giấy Phép Lao động
Gia hạn giấy phép lao động có giải trình nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài không?

1. Khi gia hạn giấy phép lao động có cần giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài lại không?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về việc giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài như sau:

Sử dụng người lao động nước ngoài

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Bên cạnh đó, tại Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện gia hạn giấy phép lao động như sau:

Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này.

3. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Theo quy định thì trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Pháp luật không quy định rõ về việc giải trình lại nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài khi gia hạn giấy phép lao động. Tuy nhiên, trong điều kiện gia hạn giấy phép thì người sử dụng lao động phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, để cơ quan có thẩm quyền (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh) chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của mình và thực hiện gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động cần phải giải trình lại về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

 

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cần những giấy tờ gì theo quy định hiện nay?

Theo Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cần những giấy tờ sau:

(1) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP  Tải về.

(2) 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

(3) Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

(4) Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

(5) Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

(6) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe.

(7) Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Đối với các giấy tờ như giấy phép lao động, văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, giấy chứng nhận sức khỏe (giấy khám sức khỏe) hoặc giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động có thể nộp bản sao có chứng thực.

Nếu các giấy tờ trên của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Người sử dụng lao động không cần giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trong trường hợp nào?

Căn cứ Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về trường hợp không cần giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài như sau:

Sử dụng người lao động nước ngoài

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, người sử dụng lao động không cần giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trong trường hợp sau:

(1) Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

(2) Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

(3) Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

(4) Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

(4) Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

(5) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

(6) Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

(7) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

(8) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

(9) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Trên đây là Gia hạn giấy phép lao động có giải trình nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài không? mà Zluat muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Hi vọng bài viết sẽ hỗ trợ và giúp ích cho quý bạn đọc về vấn đề này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ