ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

3ccd895083c4b013ef5cbb5483034534

Do nhu cầu mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần mở Chi nhánh tại một số địa điểm khác. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục mở Chi nhánh tại một tỉnh thành khác là một vấn đề khó khăn do mỗi địa phương có sự khác nhau về các thủ tục đăng ký. Để hỗ trợ cho những khó khăn đó, Zluat đề xuất cung cấp một dịch vụ hợp lý cho Doanh nghiệp:

 • Dịch vụ thành lập Chi nhánh.
 • Dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký Chi nhánh.
 • Dịch vụ chấm dứt hoạt động Chi nhánh.
 • Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến Chi nhánh.
 1. Tư vấn khi thành lập Chi nhánh
 • Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh.
 • Tư vấn phương thức hoạt động của Chi nhánh.
 • Tư vấn kê khai thuế cho Chi nhánh.
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng Chi nhánh và các chức danh quản lý khác của Chi nhánh.
 1. Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thành lập Chi nhánh
 • Thông báo thành lập Chi nhánh.
 • Biên bản cuộc họp về việc thành lập Chi nhánh.
 • Quyết định thành lập Chi nhánh.
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Chi nhánh (có chứng thực).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (có chứng thực).
 • Điều lệ của Công ty (bản sao có đóng dấu công ty).
 • Thông báo cấp mã số thuế phụ thuộc cho Chi nhánh của Cục thuế nơi công ty có trụ sở chính (bản gốc).
 • Chứng chỉ hành nghề của Trưởng Chi nhánh và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh mà theo quy định của pháp luật ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề.
 1. Cử chuyên viên đại diện cho Quý công ty

Zluat cử chuyên viên làm thủ tục thành lập Chi nhánh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế).

images

 1. Tư vấn, hỗ trợ Quý công ty sau thành lập
 • Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán cho Chi nhánh.
 • Tư vấn quản lý Chi nhánh.
 • Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế.

Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *